Zorg

In Middelpunt kan je genieten van een zorgeloze vakantie. Voor elke zorgvraag zoeken wij een geschikte oplossing.

Zorgpartners

Om de gepaste verzorging te garanderen, werken wij hiervoor samen met verschillende partners:

  • thuiszorgpartner voor toiletzorg
  • thuiszorgpartner voor wondzorg en opvolging medicatie (op medisch voorschrift)
  • kinesistenpraktijk voor verderzetting van kinebehandelingen (op medisch voorschrift)
  • huisartsenkring (oproepbaar)

Zorgfiche

Met het Wit-Gele Kruis als zorgpartner kunnen wij de gepaste verzorging garanderen. Aan de hand van de zorgfiche (wordt op voorhand doorgestuurd) wordt de verzorging vastgelegd. Hiervoor neemt de thuiszorgpartner rechtstreeks met u contact op. Ook voor noodoproepen tijdens de nacht staan zij paraat. Om de nodige verzorging goed in te kunnen plannen, dienen we tijdig (min. 4 weken voor je verblijf) over de zorgfiche te beschikken.

Heb je bijkomende vragen over zorg ter plaatse, contacteer ons!

Persoonlijke assistent

Indien u tijdens uw verblijf ondersteuning wenst van een persoonlijke assistent, dan kunnen we deze aanbieden via onze zorgpartner PASVU. Dit is een ondersteunende dienst die persoonlijke assistenten ter beschikking stelt aan budgethouders die vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH) een Persoonlijk Assistentie Budget(PAB) ontvangen of hun assistentie zelf wensen te financieren. Meer info kan u ook vinden via deze link: www.pasvu.be.